Polska Akcja Humanitarna  

Czym jest PAH?

Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, która działa od 1992 roku, kiedy to Janina Ochojska zaczęła organizować konwoje z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która dawała polskiemu społeczeństwu możliwość niesienia pomocy cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko.

Obecnie PAH pomaga ludziom w wielu miejscach na świecie, działa mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną czy kataklizmem. PAH zapewnia dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, edukacji i żywności. Dąży do przywrócenia godnych i bezpiecznych warunków życia osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych lub konfliktów zbrojnych.

Myśli Nieuczesane utożsamiają się z celem PAH, którym jest angażowanie społeczeństwa w niesienie pomocy. Tworzymy wspólnie kulturę solidarności wobec innych oraz odpowiedzialności globalnej w naszym kraju.

Bądźmy w kontakcie

Myśl dnia do porannej kawy?
Zostaw swój email